Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι;

Άραγε υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι από ότι είμαστε, να αλλάξουμε χαρακτηριστικά του εαυτού μας που δεν μας αρέσουν, να βελτιώσουμε και αποκτήσουμε δεξιότητες που θεωρούμε χρήσιμες και απαραίτητες; Ανεξάρτητα από το επάγγελμα την ηλικία το φύλλο ή όποιας άλλης μορφής περιορισμό όλοι...

read more