Πρόκληση για δημιουργία & αλλαγή

Πρόκληση για δημιουργία & αλλαγή

Κάθε επιχειρηματίας δεν έχει παρά να  αντιδράσει στις αλλαγές που θα προκύψουν σαν αποτέλεσμα της πρόσφατης μεγάλης οικονομικής αλλά και κοινωνικής διόρθωσης.

Να παρατηρήσει αισιόδοξα το σήμερα και να το αντιμετωπίσει σαν μια πρόκληση δημιουργίας και αλλαγής.

Να καταστήσει την επιχείρησή του βιώσιμη και κερδοφόρα.

Αυτό θα γίνει με επαναπροσδιορισμό των στόχων των επιλογών αλλά και κυρίως του τρόπου λειτουργίας των σημερινών επιχειρήσεων.

 

Τα τρία στάδια της αλλαγής

 

 Α. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αποδοχή του σήμερα

Αλλαγή φιλοσοφίας

Αλλαγή νοοτροπίας

Επαναπροσδιορισμός επιχειρηματικού οράματος

Β. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημιουργία συνθηκών – προϋποθέσεων

Στρατηγική ρεαλιστική & βιώσιμη για την επιχείρηση σε βάθος χρόνου.

Γ. Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΑΞΙΑΣ

Οικοδόμηση προϋποθέσεων για δημιουργία αξίας στην επιχείρηση

  • Μείωση του λειτουργικού κόστους με βελτίωση των διαδικασιών και υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών πρακτικών.
  • Ενίσχυση της κερδοφορίας  μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και επαφής με νέες αγορές.
  • Εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Πρωτοβουλίες / δημιουργία περιβαλλοντικού ή κοινωνικού περιεχομένου για προστιθέμενη αξία.
  • Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας.