Επιβίωση, Στρατηγική ανάπτυξη και Δημιουργία Αξίας για την Επιχείρηση.

Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα που οφείλονται κυρίως σε εσωτερικούς παράγοντες της ίδιας της επιχείρησης που αναδείχτηκαν και επιδεινώθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Προβλήματα όπως…

  • Πως θα βρω το χρόνο να ασχοληθώ όσο πρέπει με θέματα που λόγω της φύσης τους δεν μπορώ να τα αναθέσω σε άλλους;
  • Πως μπορώ να μειώσω το λειτουργικό μου κόστος;
  • Πως μπορώ να αυξήσω τη κερδοφορία μου;
  • Πως να προετοιμάσω κατάλληλα ένα χρηματοδοτικό σχέδιο (χρηματοδότηση της εταιρείας);
  • Πως μπορώ να αναπτύξω και να διαχειριστώ αποτελεσματικότερα τις πωλήσεις μου;
  • Ακολουθώ την αποδοτικότερη επικοινωνιακή πολιτική για την δραστηριότητα της εταιρείας μου;
  • Πώς να αντιδράσω στις επερχόμενες αλλαγές ώστε  να αντιστρέψω την κρίση σε μοναδική πρόκληση και ευκαιρία για δημιουργία και αλλαγή;
  • Πως να δημιουργήσω αξία για την εταιρεία μου;

Άν αντιμετωπίζετε και εσείς  κάποιο ανάλογο πρόβλημα και αναζητάτε την καλύτερη λύση – διέξοδο, μπορώ να συμβάλλω ουσιαστικά στην προσπάθειά σας αυτή παρέχοντάς σας συμβουλευτική υποστήριξη σαν outsourcing practioner συνεργάτης σας.

Η επιχείρηση έχει συγκεκριμένες ανάγκες – χρειάζεται εμπειρία.