Σας παρέχω συμβουλευτική υποστήριξη σαν outsourcing practitioner συνεργάτης σας.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

A. MANAGEMENT  CONSULTING

1. Business scanning – Αξιολόγηση Επιχείρησης.

2. Business consulting (Στρατηγικό & επιχειρησιακό σχεδιασμός, Οργανωτικό & Λειτουργικό σχεδιασμό, Σχεδιασμό στρατηγικής marketing, Σχεδιασμό Επικοινωνιακής πολιτικής,           Ανάπτυξη επιχειρήσεων λιανικής, Προσαρμοσμένα σεμινάρια).

3. Δημιουργία αξίας για την Επιχείρηση μέσω…

 • Μείωσης της σπατάλης και του λειτουργικού κόστους με οργανωτική προσαρμογή, βελτίωση των διαδικασιών και με χρήση πιό αποτελεσματικών πρακτικών.
 • Ενίσχυση των κερδών μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και διείσδυσης σε νέες αγορές.
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Δημιουργία ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που θα προσθέσει αξία στην προσφορά της επιχείρησης.
 • Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας γιά κοινούς στόχους.

 

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Συλλογή & ανάπτυξη πληροφοριών.
 • Προετοιμασία πληροφοριακού δελτίου.
 • Company profile – SWOT ANALYSIS
 • Προετοιμασία χρηματοδοτικού σχεδίου (Είδος χρηματοδότησης, Ύψος & σκοπός χρηματοδότησης).
 • Υπόδειξη / Επιλογή καταλληλότερου Τραπεζικού ιδρύματος.
 • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων & των όρων χρηματοδότησης.

 

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Ανάλυση Ασφαλιστικών αναγκών.
 • Καταγραφή Ασφαλιστικών καλύψεων.
 • Εξεύρεση & Συγκριτική παρουσίαση των καταλληλότερων Ασφαλιστικών προτάσεων / προσφορών.