Ανάλογα με τις ανάγκες του Επιχειρηματία διαμορφώνεται και η μορφή της συνεργασίας μας

σε μία από τις πιο κάτω  ή σε συνδυασμό αυτών:

  • Ad hoc συνεργασία.
  • Προσδιορισμένου χρόνου υποστήριξη.
  • Συνεχή συμβουλευτική παρουσία δίπλα σας.

Το κόστος της παρεχόμενης υποστήριξης προσαρμόζετε στις δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Τα οφέλη σας από την συνεργασία μας.

  • Αποκτάτε μια τεκμηριωμένη άποψη και φιλτράρετε τις αποφάσεις σας.
  • Έχετε πάντα δίπλα σας έναν έμπειρο συνεργάτη να συζητήσετε όλα τα επιχειρηματικά θέματα που σας ενδιαφέρουν και με τεχνογνωσία να υποστηρίξει τις απόψεις σας και την διαπραγματευτική σας θέση.
  • Έχετε πάντα μια αναλυτική προσέγγιση για όσα γίνονται μέσα ή έξω από την πιχείρησή σας.

Δεν είστε ποτέ μόνος